ELFLA LEADER projekta ietvaros Aknīstē tiek renovēta ēka, kurā plānots ražot SIP paneļus

Aizvien pieaug pieprasījums pēc energoefektīviem materiāliem būvniecībā, jo ēku siltināšanas izmaksas mūsu klimatiskajos apstākļos var sastādīt pat līdz 50% no ēkas vērtības, turklāt ar katru gadu palielinās arī visu veidu kurināmā cenas. Sabiedrībā pieaug tendence izmantot ekoloģiskus materiālus un rūpēties par ēku ilgmūžību. Būvniecības materiāliem, kuriem būs nodrošināta pietiekama tirgus niša, ir jāatbilst četrām pamatprasībām: energoefektīvs, lēts, ilgmūžīgs, ekoloģisks.

Projekta “SIP paneļu ražošanas uzsākšana Aknīstē” ietvaros SIA “REG COMPANY” renovē ražošanas ēku Aknīstē. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REG COMPANY” ir uzņēmums, kas dibināts ar mērķi Aknīstē uzsākt jaunākās paaudzes būvmateriālu ražošanu, par uzņēmuma pamatproduktu izvēloties SIP paneļus.

SIP tehnoloģija ir augstas produktivitātes būvniecības metode, ko izmanto dzīvojamo māju un vieglo konstrukciju komercceltņu būvniecībā. Tehnoloģiju sāka plaši pielietot  pagājušā gadsimta 70. gados, pašlaik tā ir viena no dinamiskākajām un straujāk augošajām jomām būvniecībā. SIP (Structural Insulated Panel) – “Strukturāls siltumizolējošs būvpanelis” ir konstrukcijas elements, kas iegūts, zem spiediena salīmējot blīvas putu polistirola plāksnes starp divām presēta koka skaidu plāksnēm ar orientētām plakanām skaidām. SIP paneļiem ir ekskluzīvas energoefektivitātes īpašības un augsta izturība. Māju sienas un stūri, kuri samontēti pēc šīs tehnoloģijas, ir ideāli gludi un taisni. Bez tam, SIP paneļu māju montāžu var veikt jebkurā gadalaikā. SIP paneļu māju montāža ir vienkārša, SIP mājām piemīt ilgs kalpošanas mūžš un teicams ekspluatācijas raksturojums:

SIA “REG COMPANY” Aknīstē nomā ēku 757.2 m2 platībā, kas tiks izmantota kā ražošanas ēka, taču tā daudzus gadus bijusi pamesta novārtā un tai nepieciešama atjaunošana, lai darbiniekiem radītu kvalitatīvus darba apstākļus, kā arī ražošanas procesam atbilstošus apstākļus.

Pašlaik pabeigti projekta 1.posma darbi – ēkā ierīkota stabila, ražošanas procesam atbilstoša betona grīda, nomainīti logi, veikta iebraucamo vārtu montāža.

Projekts “SIP paneļu ražošanas uzsākšana Aknīstē” tika apstiprināts 2017.gada nogalē, ar kopējām projekta attiecināmām izmaksām EUR 100 000.00, no kurām 70% ir publiskais, bet 30% – privātais finansējums. Projekts tika iesniegts un apstiprināts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” biedrības “Lauku partnerība Sēlija” 1.rīcībā “Darbs un pārticība”, kas paredz atbalstu uzņēmējdarbībi, jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Informāciju sagatavoja SIA “REG COMPANY”,

informācija sagatavota ar ELFLA LEADER atbalstu.